THAI  ENERGY  TRAINING
 

COURSE A: อบรมออนไลน์

การใช้โปรแกรม PVsyst ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Use of PVsyst for Design and Construction of Solar Power Plant
กำหนดวันอบรม Online Training Course A: วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2565  ค่าอมรม Training Fee:


ผู้สมัคร

ค่าสมัคร (คนละ)

VAT 7%

หักภาษี  ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้องชำระจริงต่อคน

ยอดใบกำกับภาษี

บุคคล

4,500

-

-

4,500

-

นิติบุคคล

4,500

315

135

4,680

4,815

หมายเหตุ:  รวมค่าไฟล์เอกสารส่งก่อนการอบรม แต่ไม่รวมวีดีโอหลังการอบรมรายละเอียดหัวข้อการอบรม Course Description


พื้นฐาน Basic Solar: (1) การพัฒนาโครงการ Solar Project Development; (2) การประเมินความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ Solar Resources Assessment; (3) การออกแบบ String/Array การออกแบบ SLD, การเปรียบเทียบกับการออกแบบด้วย PVsyst; (4) การกำหนดขนาด Plant Capacity ของระบบโซล่าร์; (5) การออกแบบสายไฟฟ้าและสายกราวด์; (6) การคำนวณ Voltage Drop และจำนวนสายใน Raceway/Wireway; (7) การเสนอราคา PQM, Reverse Power Relay (RPR) หรือ Zero Export ตัวรีเรย์กันไฟไหลย้อน; (8) การทำ BOQ ประมาณราคา Estimates, การเสนอราคาระบบ Monitoring, เสนอราคา O&M (1-5 ปี) รวมค่าล้างแผง และตัวอย่างใบเสนอราคา; (9) การค้ำประกันพลังงาน PR Performance Ratio; (10) การคัดเลือกอุปกรณ์หลัก: PV Modules, Inverter (1000VDC or 1500VDC), AC Switchboard, String Combiner Box, Solar PV Cable, Transformer and Inverter Station; (11) เพิ่มเติมใหม่ งาน Private PPA: วิธีการเสนอราคาส่วนลดราคาขายไฟฟ้า, การอ่านและคิดค่าไฟฟ้าแบบ TOU ของการไฟฟ้าฯ และตัวอย่างสัญญางาน Private PPV. 

แจกฟรี Excel Model: (1) สูตร String Manual Calculation; (2) Voltage Drop และคำนวณจำนวนสายใน Wire Way Filled, (3) การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio; (4) Financial Cash Flow คำนวณ Payback และ IRR; (5) ตัวอย่าง Financial Cash Flowคำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้างาน Private PPA


PVsyst Software Workshop: การใช้โปรแกรม PVsyst Version 7.2 ล่าสุด ในการออกแบบระบบ: (1) การออกแบบ PVsyst เปรียบเทียบกับการออกแบบด้วย Excel Model, (2) การออกแบบ Array โดยโปรแกรม PVsyst, (3) Theory of Meteorological ทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาและพื้นฐานความเข้มแสงอาทิตย์, (4) การตั้งค่าองศาองศาOrientation และมุม Azimuth เป็นลบ (-) หรือ เป็นบวก (+) แบบหลังคาโค้ง และแบบหลายจั่ว, (5) Detailed of Losses and Losses Analysis เรียนรู้ค่าสูญเสียในระบบโซล่าร์, วิธีแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงค่าพลังงาน PR, (6) การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ความน่าจะเป็น Exceedances Probabilities (P50, P70, P90)การสมัครลงทะเบียน Registration:


แจ้งลงทะเบียนอบรม โปรดแจ้งชื่อ อีเมล์และเบอร์โทร หรือ Line ID: kunnithi-s  Tel: 081 889 2880 

Email: thaienergytraining@gmail.comการชำระเงิน Payment:


โปรดโอนเงินผ่านธนาคาร ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอบรมหนึ่งสัปห์ดา

บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 สาขาจามจุรีสแควร์ 

บัญชีออมทรัพย์   

นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจกเอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 

630-2-37261-4  สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ระบบการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference:


 • หลักสูตรนี้จะสอนผ่านระบบ Microsoft Teams VDO Conference ผู้เรียนสามารถ

เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือมือถือ เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่านระบบออนไลน์     

• เมื่อท่านลงทะเบียนและชำระค่าเรียนแล้ว ทีมงานจะจัดส่ง (1) ไฟล์ทั้งหมดทางอีเมล์

(2) ส่งลิงค์สำหรับขอให้เข้าสู่กลุ่มและเข้าเนื้อหาบทเรียน (3) ส่งลิงค์หรือ คลิ๊กที่นี้ สำหรับการติดต่อสื่อสารกับ

วิทยากรและทีมงานของ Thai Energy Training ในการอธิบายการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ต่อไป
--------------------------------คอร์ส C อบรมออนไลน์

การออกแบบการพัฒนาโครงการและการใช้งานโปรแกรม PVsyst โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ

Design, Project Development and use of PVsyst for FPV Plant กำหนดวันอบรม Online Training Course C: วันเสาร์ที่  28  มกราคม 2566


 

ค่าอมรม Training Fee:


ผู้สมัคร

ค่าสมัคร    
(
คนละ)

VAT 7%

หักภาษี  ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้องชำระจริงต่อคน

ยอดใบกำกับภาษี

บุคคล

4,500

-

-

4,500

-

นิติบุคคล

4,500

315

135

4,680

4,815

Remark: รวมค่าไฟล์เอกสารส่งก่อนการอบรม แต่ไม่รวมวีดีโอหลังการอบรมรายละเอียดหัวข้อการอบรม Course Description

Overview: การพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ, การประเมินสถานที่ก่อสร้างและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Assessment and Environment Factor Assessment, ขนาดบ่อน้ำและพื้นที่ทุ่นลอย Water Pond and Platform dimension calculations, การเลือกประเภท ของทุ่นลอยน้ำ Floating, การเลือกระบบยึดทุ่นลอยน้ำ Mooring anchoring system selection, ระดับน้ำและเกณฑ์ระดับน้ำขั้นต่ำ Water level Min/Max of bank and Criteria of minimum water level, และการสำรวจ ทางอุทกศาสตร์ Hydrographic and Bathymetry survey, และการสำรวจทางโยธาทั่วไป Civil work and general site survey.

Main Focus: การทำแบบผังรวมโครงการ General Plant Layout, เลือกระบบอินเวอร์เตอร์ Central/String Inverter1500V/1000 VDC, PV Module เป็น Bifacial หรือ Standard, DC/AC Cable String/Array safe distance, CAD Floating Solar Plant Layout, Voltage drop calculation, Preparation bill of quantity (BOQ), Single Line Diagram DC/AC, การเชื่อมต่อแบบ MV/LV grid connection, BOQ and Basic Price for 1 MWp Floating Solar Plant. เพิ่มเติมใหม่ งาน Private PPA: วิธีการเสนอราคาส่วนลดราคาขายไฟฟ้า, การอ่านและคิดค่าไฟฟ้าแบบ TOU ของการไฟฟ้าฯ และตัวอย่างสัญญางาน Private PPV. 

แจกฟรี Excel Model: (1) สูตร String Manual Calculation; (2) Voltage Drop และคำนวณจำนวนสายใน Wire Way Filled, (3) การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio; (4) Financial Cash Flow คำนวณ Payback และ IRR; (5) ตัวอย่าง Financial Cash Flow คำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้างาน Private PPAการสมัครลงทะเบียน Registration:  

                                                                               

ลงทะเบียนอบรม โปรดแจ้งชื่อ อีเมล์และเบอร์โทร Line ID: kunnithi-s  Tel: 081 889 2880 

Email: thaienergytraining@gmail.com   การชำระเงิน Payment: 


โปรดโอนเงินผ่านธนาคารล่วงหน้าก่อนวันอบรมหนึ่งสัปห์ดา        

บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 

สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์                                   

นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจกเอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 

630-2-37261-4 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์อบรมออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference :


 • หลักสูตรนี้จะสอนผ่านระบบ Microsoft Teams VDO Conference ผู้เรียนสามารถ

เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือมือถือ เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่านระบบออนไลน์     

• เมื่อท่านลงทะเบียนและชำระค่าเรียนแล้ว ทีมงานจะจัดส่ง (1) ไฟล์ทั้งหมดทางอีเมล์

(2) ส่งลิงค์สำหรับขอให้เข้าสู่กลุ่มและเข้าเนื้อหาบทเรียน (3) ส่งลิงค์หรือ คลิ๊กที่นี้ สำหรับการติดต่อสื่อสารกับวิทยากรและทีมงานของ 

Thai Energy Training ในการอธิบายการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ต่อไป

------------------------


Course D อบรมออนไลน์
การซ่อมบำรุง และการทดสอบเพื่อส่งมอบงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Operation and Maintenance and Test Commissioning of Solar Power Plantกำหนดวันอบรม Online Training Course D: วันเสาร์ที่ __________________ ค่าอมรม Training Fee:


ผู้สมัคร

ค่าสมัคร (คนละ)

VAT 7%

หักภาษี  ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้องชำระจริงต่อคน

ยอดใบกำกับภาษี

บุคคล

4,500

-

-

4,500

-

นิติบุคคล

4,500

315

135

4,680

4,815

หมายเหตุ:  รวมค่าไฟล์เอกสารส่งก่อนการอบรม แต่ไม่รวมวีดีโอหลังการอบรมรายละเอียดหัวข้อการอบรม Course Description:

Overview: ความเข้าใจในการให้บริการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา อำนาจหน้าที่ของช่างเทคนิคและวิศวกร และรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา พื้นฐานกระบวนการทดสอบการใช้งานของระบบ การใช้งานเครื่องมือวัด การทดลองเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าฯ ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่องอินเวอร์เตอร์ และการทดสอบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าฯ                                                 

Component of PV System: อุปกรณ์และส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้า เช่น Inverter, แผง PV Modules, ตู้ String Combiner Box และอุปกรณ์ประกอบของโรงไฟฟ้าทั้งหลาย (BOS, Balance of System) ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน การบำรุงรักษา เพื่อให้เข้าใจหน้าที่การทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ทั้งหลาย รวมทั้งเรียนรู้การออกแบบเบื้องต้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                                                                        

Operation & Maintenance: การควบุมการผลิตและการบำรุงรักษา:  การเฝ้าติดตามตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าและการตรวจสอบหาความผิดปกติ การหาข้อบกพร่อง การแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบความสามารถการผลิตพลังงาน Periodical Check ระยะเวลาการตรวจสอบ หรือความถี่ในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้า                                                                    

Troubleshooting and Item Required Special Care: การแก้ไขปัญหาและรายการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ กรณีที่พบว่าพลังงานที่ได้ลดลง เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของการผลิตตามการคาดการณ์พลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้ ฯลฯ                                                                                         

Field Test and Measurement: การใช้เครื่องมือแบบพื้นฐาน ในการตรวจสอบความสามารถการผลิตพลังงาน การใช้เครื่องมือทั่วไป เช่น (1) วัดค่า curve IV ของวงจรสตริง (2) วัดค่าและทดสอบฉนวน (3) วัดค่าความต้านทานของระบบสายดิน และ (4) วัดค่ากระแส และแรงดันของวงจรสตริง

การสมัครลงทะเบียน Registration:

ลงทะเบียนอบรม โปรดแจ้งชื่อ อีเมล์และเบอร์โทร Line ID: kunnithi-s Tel: 081 889 2880  

Email: thaienergytraining@gmail.com


การชำระเงิน Payment:


โปรดโอนเงินผ่านธนาคาร ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอบรมหนึ่งสัปห์ดา

บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 

สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์   

นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจกเอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 

630-2-37261-4 สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์


ระบบการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference:

 หลักสูตรนี้จะสอนผ่านระบบ Microsoft Teams VDO Conference ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือมือถือ เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่านระบบออนไลน์  เมื่อท่านลงทะเบียนและชำระค่าเรียนแล้ว ทีมงานจะจัดส่ง (1) ไฟล์ทั้งหมดทางอีเมล์ (2) ส่งลิงค์สำหรับขอให้เข้าสู่กลุ่มและเข้าเนื้อหาบทเรียน (3) ส่งลิงค์หรือ คลิ๊กที่นี้ สำหรับการติดต่อสื่อสารกับวิทยากรและทีมงานของ Thai Energy Training ในการอธิบายการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ต่อไป
-------------------


PVSYST COURSE B: อบรมออนไลน์
การใช้โปรแกรม PVsyst No SHADING+Shading Analysis สำหรับโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ รู๊ฟท้อป /บนดิน/ฟาร์ม
กำหนดวันอบรม Online Training Course A: วันเสาร์ที่ __________________  ค่าอมรม Training Fee:


ผู้สมัคร

ค่าสมัคร (คนละ)

VAT 7%

หักภาษี  ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้องชำระจริงต่อคน

ยอดใบกำกับภาษี

บุคคล

4,500

-

-

4,500

-

นิติบุคคล

4,500

315

135

4,680

4,815

หมายเหตุ:  รวมค่าไฟล์เอกสารส่งก่อนการอบรม แต่ไม่รวมวีดีโอหลังการอบรมรายละเอียดหัวข้อการอบรม Course Description:

Basic of Solar Energy for PVsyst Beginner: พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม PVsyst เพื่อจำลองงานพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบไม่มีเงาบังแสงอาทิตย์) สำหรับรู๊ฟท็อปและฟาร์ม

PVsyst Software (No Shading) Workshop: การใช้โปรแกรม PVsyst Version 7.2 ล่าสุด ในการออกแบบระบบ: (1) การออกแบบ PVsyst เปรียบเทียบกับการออกแบบด้วย Excel Model, (2) การออกแบบ Array โดยโปรแกรม PVsyst, (3) Theory of Meteorological ทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาและพื้นฐานความเข้มแสงอาทิตย์, (4) การตั้งค่าองศา Orientation และมุม Azimuth เป็นลบ (-) หรือ เป็นบวก (+) แบบหลังคาโค้ง และแบบหลายจั่ว, (5) Detailed of Losses and Losses Analysis เรียนรู้ค่าสูญเสียในระบบโซล่าร์, (6) วิธีแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงค่าพลังงาน PR โดยโปรแกรม PVsyst, การคำนวณและทดสอบการค้ำประกัน PR เพื่อการส่งมอบงาน

Presentation of Shading Analysis: Introduction to Solar PV Modules Shading and Impact of Partial Shading on PV Output Power ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยว กับเงาบังแสงอาทิตย์และผลกระทบของการเกิดการเงาบังแสงบางส่วนต่อกำลังการผลิตของแผงโซล่าร์

PVsyst Software (Shading Analysis) Workshop: Shading Analysis by PVsyst 3D Construction Scene (Near Shading) for Solar Rooftop and Farm การวิเคราะห์เงาบังแสงโดยการใช้โปรแกรม PVsyst สร้างภาพ 3 มิติ สำหรับรู๊ฟท็อปและฟาร์ม Shading Analysis (simple):       (1) Procedures; and (2) Tools วิธีการวิเคราะห์เงาบังแสงอาทิตย์แบบประหยัด (3) วิธีการวิเคราะห์เงาบังแสงฯ (4) เครื่องมือใช้การวิเคราะห์การบังแสงฯ  

แจกฟรี Excel Model: (1) สูตร String Sizing Manual Calculation; (2) การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio.


การสมัครลงทะเบียน Registration:

แจ้งลงทะเบียนอบรม โปรดแจ้งชื่อ อีเมล์และเบอร์โทร หรือ Line ID: kunnithi-s หรือ 081 889 2880  Email: thaienergytraining@gmail.com,  thaienergytraining@outlook.com


การชำระเงิน Payment:


โปรดโอนเงินผ่านธนาคาร ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอบรมหนึ่งสัปห์ดา

บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 

สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์   

นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจกเอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 

630-2-37261-4 สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์


ระบบการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference:

 หลักสูตรนี้จะสอนผ่านระบบ Microsoft Teams VDO Conference ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือมือถือ เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่านระบบออนไลน์  เมื่อท่านลงทะเบียนและชำระค่าเรียนแล้ว ทีมงานจะจัดส่ง (1) ไฟล์ทั้งหมดทางอีเมล์ (2) ส่งลิงค์สำหรับขอให้เข้าสู่กลุ่มและเข้าเนื้อหาบทเรียน (3) ส่งลิงค์หรือ คลิ๊กที่นี้ สำหรับการติดต่อสื่อสารกับวิทยากรและทีมงานของ Thai Energy Training ในการอธิบายการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ต่อไป

                                                                                                                                                              


Member Login

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ผู้ชม
วันนี้ 33
เมื่อวาน 78
ทั้งหมด 142,838
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 96
เมื่อวาน 86
ทั้งหมด 189,651
COURSE – A
การใช้โปรแกรม PVsyst เพื่อออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
COURSE - D
การควบคุมการผลิตและซ่อมบำรุงและการทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
COURSE – B
การใช้งานโปรแกรม PVsyst และการวิเคราะห์เงาแสงอาทิตย์
 
COURSE – C
การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Design of Flaoting Solar Power Plant
 
News and Events
ภาพการอบรม
 
COURSE: In-House Training
หลักสูตรฝึกอบรมโซล่าร์ฟาร์มสำหรับภายในองค์กร
 
เว็บสำเร็จรูป
×